Istoric

father Atanasie and Isaac with Bishop Alexandru_x950Comunitatea Monastică „Preasfânta Treime” a luat naștere în data de 6 decembrie 2012, ziua sărbătorii Sf. Nicolae din Mira Liciei. Pe baza Codului Canoanelor Bisericilor Orientale, Preasfințitul Alexandru Mesian, episcopul Bisericii greco-catolice (de rit bizantin) din eparhia Lugojului, înființează Comunitatea ca mănăstire sui iuris de drept eparhial, cu aprobarea unui statut propriu (Tipikon) care să coordoneze viața ei de obște. Tot atunci părinții fondatori ai mânăstirii au depus voturi de viață după rânduiala monahismului răsăritean, schimbându-și numele, cum este obiceiul: în Atanasie (pr. Davide G. Muntoni, de origine italian) și Isaac (pr. Jose R. Vela, de origine american). Ceremonia s-a încheiat cu întronizarea părintelui ieromonah Atanasie ca stareț al mănăstirii, de către același ierarh.

Deși recunoașterea juridică bisericească a comunității este de dată recentă, această comunitate are o istorie a ei în România, de 20 de ani împliniți. După studiile teologice de la Roma, cei doi menționați mai sus au fost hirotoniți diaconi și preoți, tot în același an (1992) de către preasfințitul Ioan Ploscaru, episcopul de atunci al Lugojului. Încă de la începutul activităților pastorale, dorința de a înființa o comunitate de viață consacrată era evidentă, așadar în anul 2005 s-a înființat o asociație „Pia Unio” cu denumirea „Frații Sfintei Cruci”, de drept eparhial, cu depunerea voturilor călugărești private. Însă odată cu aprofundarea monahismului oriental și a magisteriului Bisericii Catolice referitor la viața consacrată, insistența lor de a păstra cu fidelitate cele mai autentice tradiții ale propriului rit și ale învățăturii monahismului timpuriu – atât ale celui din Orient cât și ale celui din Occident – a contribuit profund la scopul nașterii comunității „Preasfânta Treime”.

Ca o sămânță umilă sădită într-un pământ roditor, mănăstirea noastră își dorește să-și trăiască harisma proprie de a ne oferi ca jertfe vii în Hristos prin puterea iubitoare a Spiritului, prin mâinile Preacuratei, spre mărirea Tatălui și slujirea Împărăției.